www.turaoldal.hu
Minden, ami Túrázás, Túlélés, Természet
Végh Viktor, Koczog András
2011-2019
info@turaoldal.hu
fb.com/turaoldal.hu

Facebook

Katonai alapismeretek

A Magyar Köztársaság 2004. november 3-án, békeidőben megszüntette a sorozás intézményét. Ezzel a döntéssel békeidőben megszűnt az általános hadkötelezettség, és a Magyar Honvédség áttért a szolgálatot önként vállaló katonákból álló haderőre. Az önkéntes haderőre történő áttérést a rendszerváltás óta bekövetkezett társadalmi változások indokolták. Hazánk 1999. március 12. óta tagja a NATO-nak, és szövetségesi feladataink teljesítése is megkövetelte a hadsereg átalakítását.

A kötelező sorkatonai szolgálat megszűnésével a honvédelemre és a haza fegyveres védelmére történő felkészítésben csak a hivatásukat önként választott és azt professzionálisan ellátni képes állampolgárok vesznek részt. Fontos társadalmi érdek hazánk lakosságának honvédelmi felkészítése. Különösen fontos az ifjúság, ezen belül a középiskolás korosztály honvédelmi nevelése, a honvédelem ügyéhez történő pozitív hozzáállásának kialakítása és folyamatos fejlesztése.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatói által készített tankönyvet tartjátok a kezetekben (azaz olvashatjátok alább, tölthetitek le). Elkészítésekor az a cél vezérelt bennünket, hogy új alapokra helyezve megújítsuk a középiskolákban tanuló fiatalok honvédelmi felkészítését. A Katonai alapismeretek tankönyv lehetővé teszi számotokra, hogy elsajátítsátok hazánk honvédelmével, a Magyar Honvédség felépítésével és működésével, a katonák kiképzésével és mindennapi életével kapcsolatos ismereteket. Megismeritek a modern hadviselés jellemzőit, a modern haditechnikai eszközök fontosabb tulajdonságait, a túlélés fogásait, a tájékozódás módszereit és modern eszközeit. A tananyag elsajátítását több mint 300 db fénykép, ábra segíti, és a tanulás során sok olyan önálló feladatot is meg kell majd oldanotok, amelyek még érdekesebbé teszik a tanórákat. A kötelező tananyagon túl a tankönyv sok érdekes kiegészítő információt is tartalmaz, amely tovább bővíti ismereteiteket.

Létrehozás dátuma: 2016.10.21.
Utoljára módosítva: 2018.02.22.
Írta: András,
   » Extrém helyzetben

Katonai alapismeretek

A .pdf le is tölthető: katonai_alapismeretek.pdf

| www.turaoldal.hu | 2011-2019 | Végh Viktor, Koczog András | Minden, ami Túrázás, Túlélés, Természet | info@turaoldal.hu |